Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 via48hrs 48hrs
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspecialneeds specialneeds
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaimpressive impressive
3439 0922
Reposted fromrisky risky via48hrs 48hrs
0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek viacreure creure
3536 26eb 500
Reposted fromtfu tfu viathatwasntadream thatwasntadream
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viacreure creure

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacreure creure
1581 bf48 500
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacreure creure
Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał.
Reposted fromlabellavita labellavita vialittlefool littlefool
8869 20ed 500
Reposted fromgreggles greggles viacreure creure
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapleassure pleassure
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapleassure pleassure
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viapleassure pleassure
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viapleassure pleassure
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapiglet piglet
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl