Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viaszarakoszula szarakoszula
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaszarakoszula szarakoszula
0083 fa59
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacreure creure
2459 9025
Reposted from4777727772 4777727772 viacreure creure
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaszydera szydera
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaszydera szydera
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaszydera szydera
0315 8696 500
Reposted fromkaraibski karaibski viaszydera szydera
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera
7845 3f35 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapleassure pleassure
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles via48hrs 48hrs
Coś ostatnio mocno się zmieniło. Cała ja, poznaję się na nowo i wciąż nie rozumiem. Tyle ludzi przewija się wokół nas każdego dnia, a my, pogrążeni w rutynie, nie zauważamy nic poza szarą codziennością. Zaczęłam zauważać i siebie i ludzi i wszystko nagle biegnie za czymś, co niewiadome. Nie nadążam.
— Mil Mudy - "Pisząc słowa uśmiechem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
4636 7271
Reposted fromels els viapleassure pleassure
1772 f246 500
Reposted fromstroschek stroschek viajointskurwysyn jointskurwysyn
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
1317 022e
Reposted fromcountingme countingme viainsatiability insatiability
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl