Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viacreure creure
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacreure creure
6811 5d39 500
Reposted fromfungi fungi viainerte inerte
9552 1ef7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via2708 2708
4932 c26e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love via2708 2708
Reposted fromavooid avooid via2708 2708
1832 9e93
Reposted from4777727772 4777727772 via2708 2708
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
1834 0eab 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viagdziejestola gdziejestola
4324 1e5f
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
4330 f10e
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea via2708 2708
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan via2708 2708
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via2708 2708
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork via2708 2708
8904 8063 500
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls via2708 2708
1672 f2bb
Reposted fromfriends friends viagoodperspective goodperspective
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapleassure pleassure
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl